Os nosos dereitos

ARTIGO 5

  1. A lingua propia de Galicia é o galego.
  2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar.
  3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento.
  4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Este é o artigo que se recolle no Estatuto de Autonomía de Galiza. Ónde se pode observar que no punto número 3, o goberno de Núñez Feijoo non está a facer o seu traballo como é debido.

Fai uns días, o conselleiro de cultura dixo que, “a cultura galega limita”, esta, é unha frase que dixo el mesmo, o que quere dicir que este home está no seu posto de traballo para gañar cartos, e non por devoción e aprecio cara a nosa cultura. Xa se poden imaxinar vostedes que se o home encargado de conservar e difundir a nosa cultura arremete contra ela, non estamos a ir no bo camiño, non cren?

Pois o mesmo está pasando co galego que, ao igual que outras moitas cousas forma parte da nosa cultura, da nosa forma de ser e de pensar, forma parte do noso pasado, presente e formará parte do noso futuro (espero).

Por iso, eu non vexo lóxico que se queira derrogar un decreto aprobado por unanimidade e que axuda ao galego a recuperar a súa dignidade e a equiparalo co castelán. Pero todo isto pretende botalo por terra o noso actual presidente do Partido Popular, e para que isto se cumpra acaba de mandar correos electrónicos aos colexios, intentando amedrentar ao profesorado que apoia a NON derrogación do decreto.

Aquí lles deixo a circular emitida a todos os colexios:

Aproveito para lembrarlle que a Dirección do centro é a responsábel do normal desenvolvemento do proceso de realización da consulta e en consecuencia deberá prohibir todas as accións ou actos, tanto a favor como en contra do mesmo, mantendo informada en todo momento á Inspección Educativa

Se isto non é amedrentar non sei que será pero dende logo soa moi ameazante.

Un saúdo

A “conservación” do noso medio ambiente

O presidente da Xunta de Galiza quere ampliar a rede natura 2000 co pretexto de que hai que protexer o noso territorio.
Eu pregúntome se servirá para algo, porque se vai a deixar que ese territorio sexa invadido por plantas acuícolas e outras edificacións, eu non lle encontro sentido a esa ampliación porque, na práctica, estos espazos non estarán protexidos.
Outras das actuacións que nunca debeu facer foi eliminar a consellería de medio ambiente porque desde organismos internacionais e desde a UE aconsellan ter esta consellería non economista separadas das de tipo economista como pode ser a de politica territorial e infraestructuras ou a de industria.
Esta unión (consellería de medio ambiente, territorio e infraestructuras) non vai a levar a un bo camiño. Todo este tipo de actuacións van a supoñer un deterioro do medio ambiente xa que, o conselleiro vai a ter que declarar zonas de protección e zonas de construción e é evidente que van a obedecer aos intereses privados. Digo isto porque cando lle preguntaron a Feijoo que ia a facer coa lei do litoral, dixo que non é normal non deixar construír na zona de maior demanda.
Así, conseguirán destruír o noso litoral en vez de camiñar cara políticas máis respetuosas co noso medio. Un saúdo.

Apagón, sábado día 28 de marzo.Únete!!

Este sábado, 28 de marzo, apaga as luces do teu fogar se queres axudar ao teu planeta.
O sábado 28 deste mes, centos de cidades de todo o mundo apagarán as luces dos seus monumentos máis coñecidos, por agora van 1700 cidades e milleiros de persoas. Esta é unha iniciativa a nivel mundial, co fin de que os gobernantes tomen conciencia de que hai que cumprir co protocolo de Kioto e, sobre todo, de que hai que reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
É necesario que adopten máis medidas e máis eficaces para reducir estas emisións, así como tamén, a de levar a cabo políticas moito máis verdes para poder rematar ou polo menos reducir, moitos problemas que lle causamos ao noso planeta.
Os gobernantes deberían apostar, dunha maneira máis decidida, polas enerxías renovables, por vehículos máis eficientes ou o fomento do transporte público, fomentar o aforro enerxético, depuración das nosas augas residuais, incrementar a reciclaxe, etc.
Por iso o sábado, moita xente ensinaralle ós nosos políticos que a sociedade galega, española e mundial está comprometida co coidado do medio ambiente e co noso planeta, para amosarlle que xa non hai escusas para non comprometerse co noso planeta e de adoptar medidas máis eficaces para reducir a contaminación, neste caso atmosférica.
Por este motivo, colabora e apaga todo o que poidas deixando só o imprescindible para provocar desta maneira unha gran redución do consumo enerxético durante unha hora.
COMPROMETETE CO NOSO PLANETA, PARA DEIXAR DE DESTRUILO. Un saúdo.

Informes sobre a lingua galega

O noso idioma, a lingua galega, atópase ameazada. Digo isto, porque fai uns días saíu nos medios de comunicación o resultado sobre o emprego do galego na sociedade.
Os resultados eran desalentadores, xa que, en pouco máis dunha década o número de mozos e mozas menores de idade que adoitan falar só en castelán, incrementouse nun 15% e tamén se reduciu o número de galegofalantes.
A esta situación haille que engadir as propostas do señor Feijoo. Coas súas medidas pretende que cada alumno estude na lingua que considere máis oportuna. Isto o que fará será incrementar o número persoas que empreguen máis o castelán que o galego, desigualando máis aínda a situación de inferioridade que sofre o galego. Outra das causas que non axuda a equiparar o galego co castelán é a modificación que vai a facer o novo executivo do partido popular nas galescolas, case privatizándoas e tamén dando a elixir o idioma.
Unha das cousas que a min máis me impresiona é que este novo goberno, intente con tanto descaro exterminar a lingua galega, e máis aínda, exterminala de onde é natural e orixinaria.
Todo isto non se pode consentir, e tódolos galegos e galegas debemos impedilo porque a lingua debe ser o motor de comunicación de Galicia e non debemos deixar que a nosa lingua, que é parte da nosa cultura e da nosa identidade, e que ademais é un privilexio posuír unha lingua propia, non debemos deixar que morra. Un saúdo a tod@s.

Feijoo e as súas actuacións

Como sabedes Alberto Núñez Feijoo aínda non é presidente de Galiza e xa está a crear polémica. O caso é que anunciou que cando acade o poder o día 1 de abril vai a derogar o decreto do galego no ensino. O decreto que pretende derogar é o que se aprobou por unanimidade, é dicir, co apoio de todos os partidos políticos, no Parlamento de Galiza.
O decreto establece que ao menos o 50% das materias se imparta en galego e debendo conseguir que o alumnado remate a educación obrigatoria, co mesmo nivel de competencia de galego e castelán. O que pretende facer Feijoo, é volver ó bilingüismo harmónico da antiga etapa do Partido Popular, consistente en darlle pulo ao dous idiomas por igual, partindo de que os dous idiomas se atopan ao mesmo nivel, cousa que non está a pasar. Isto o que vai a facer é que o castelán siga a medrar por riba do galego.
Outra das medidas que vai a facer é vender o coche de Touriño co cal tamén andaba Manuel Fraga, Gallardón ou Esperanza Aguirre, pero claro como é de Touriño é demasiado luxoso, para outros non é luxoso pero para Touriño si, en fin que lle vamos a facer. Pois ben, o Citroen que se vai a mercar el, terá que ser fabricado en Francia porque en Galiza só se fabrican monovolumes, co sobrecusto de traelo, tamén terá que blindalo fóra de Galicia porque na comunidade non se blindan vehículos asique hai que engadirlle outro sobrecusto, xulguen vostedes mesmos.
Outra das novas actividades que quere facer é conseguir que constrúan unha piscifactoría no cabo Touriñán co que afectaría a un espazo natural declarado Rede Natura 2000 e que ten especial prioridade pola Unión Europea e que tamén conta cunha forte oposición, porque non vai a compensar a destrución co que vai a dar de beneficios para os veciños da zona, xa que unha piscifactoría da emprego a un número reducido de xente. Outra das “excelencias” que quere levar a cabo é a construción dun viaducto sobre a ría de Noia para facer unha autovía ignorando aos expertos e aos técnicos encargados de facer a declaración de impacto ambiental. Estes técnicos e profesionais din que a construción do viaducto afectaría ás correntes da ría, o esteiro, e á paisaxe mentres que se danaría menos si se fixese polo interior como estaba previsto ata agora.
Para rematar cos desastres ambientais que ten pensado facer, hai que sumarlle a desaparición da consellería de medio ambiente e de medio rural, porque estas son dúas candidatas a desaparecer ou a ser absorvidas por outras, que mágoa que o medio ambiente sexa sempre do que máis se recorta se hai problemas. Ante isto, os galegos debemos reacionar.
Estas son só algunhas das cousas que está a facer Feijoo e xa está a dar polémica, e iso que só e presidente electo ata o día 1 de abril que o invistan presidente de Galicia.
Un saúdo.

Eleccións galegas

O día 1 de marzo do 2009 houbo eleccións en Galiza e no País Vasco. Neste comentario vou a destacar o que Galiza vai a perder e o que vai a deixar de gañar, só porque o goberno do Partido Popular obtivo a maioría absoluta e o bipartito do PSOE e do BNG non saíu reelixido outra vez. Quero destacar que se xogou moi sucio nestas eleccións por parte do PP e algo por parte do PSOE. Isto é debido a gran cantidade de mentiras e de difamacións feitas contra o BNG e contra o PSOE que moitas non son certas.
Todos os galegos e galegas imos a ter que dicir adeus ás políticas sociais como poden ser o fomento do emprego e da igualdade, á ampliación do número de prazas en residencias de maiores e de educación infantil.
Tamén nos temos que despedir de inversións en I+D+i como poden ser a captación de novos científicos para Galicia, como se estaba a intentar na actualidade, adeus á inversión por parte de empresas que buscan innovar e avanzar e a ter que dicir adeus ao impulso do comercio rural ou á construción de novos parques empresariais.
No que respecta a educación xa nos podemos ir olvidando de becas para estudar linguas extranxeiras, adeus ao fomento do galego coa conseguinte redución do seu uso e de maior predominio do castelán ou decir adeus á inversión nos centros de ensino galegos así como a construcción de residencias universitarias.
Na sanidade volveranse a incrementar as listas de espera para visitar a un especialista ou para entrar nun quirófano. Tamén se retrasará a construción do novo hospital de Vigo.
Na política de vivenda xa non imos a ter vivendas de protección oficial para os nosos mozos e mozas máis novos. As políticas para a xente nova van a desaparecer, xa non se seguirán construíndo locais de ensaio para os grupos de música.
En política de transportes xa non se farán máis quilómetros de autovías pero si se ampliarán o número de autopistas e xa non se depurarán as nosas rías e os nosos ríos porque xa non financiarán a construción de depuradoras e a ver que vai a pasar coa lei que prohibía construír nos primeiros 500 metros de costa.
Agora quero facer referencia ao que vamos a gañar con este goberno de dereitas. Grazas o Partido Popular que vai a gobernar os próximos 4 anos vamos a conseguir que Galicia se estanque, que non avance, vanse a destruír postos de traballo porque pretenden abaratar o despido, vanse a acabar as axudas ás persoas máis necesitadas en favor das empresas.Tamén se reducirá o emprego público a causa do peche de tres consellerías. Favoreceranse concertos cos colexios privados e concertados podendo dedicar ese orzamento ao ensino público.
Estas só son algunhas das cousas que podemos perder e que podemos gañar pero xa xulgarán vostedes.
Un saúdo.