Xornada de reflexión. Reflexionade ben!


Nesta xornada de reflexión, gustaríame dicir queserve para unha fonda reflexión sobre a situación na que vive o estado español. Unha profunda crise económica pero tamén social é a que nos está a afundir; os mercados financieiros están agardando á suculenta dentellada que queren propiciar ós servizos públicos, por que? Pois porque xa se recortou das infraestruturas, privatizaron parte de de empresas, infraestruturas novas, etc que queda agora? Pois os servizos públicos.

Estas medidas adóptanse despois de que a banca engulira 130.000 millóns de euros dos fondos públicos (de tod@s nós) e que seguen acumulando beneficios escandalosos cada ano e NON dan crédito ás nosas pequenas e medianas empresas porque non lles convén.

Ante esta situación, hoxe debemos pensar se este domingo queremos mudar as cousas ou ben, dar un xiro ás políticas, para que realmente se ocupen do que deben que non é nin máis nin menos que da xente.

Se o sector financiero e mercantil está nunha situación mala non é por culpa da cidadanía, é culpa dos seus xestores que especularon, creceron a ritmos descontrolados e cunha mala xestión que desembocou nesta grave crise económica. Polo tanto,Añadir vídeoa xente non temos que pagar a súa incompetencia porque, a que ninguén che paga a ti se o teu negocio fracasa por unha mala xestión?

Este domingo podemos favorecer á maioría de dous partidos, un que fixo políticas de dereita e outro que, alí onde goberna, o que fixo foi privatizar e recortar de todos os ámbitos incluíndo sanindade e educación. Por iso eu estou seguro de que se os partidos minoritarios teñen máis forza, este estado será algo máis democrático, será un pouco máis plural e tamén poderemos defender os intereses da xente e non só mimar ás grandes empresas e banca deixando de lado á cidadanía.

Boa xornada de reflexión e votade con cabesiña.

Lumes en Galiza, ó PP dálle igual!

O monte galego arde sen parangón. Vimos de ver unha intensa actividade incendiaria no país, mais unha escasa actividade política por parte da Xunta de Galiza e do goberno do Partido Popular, os cales non fixeron nada e restaron importancia ó que estaba e, aínda está mentres escribo este artigo, acontecendo.
O lume está comendo moitos lugares que non contan con ningunha protección pero tamén hai zonas de gran valor ecolóxico da Rede Natura 2000. Isto sen que o goberno de Núñez Feijóo aumente as brigadas contra o lume que, dende setembro, están sendo despedidas. Tamén cabe dicir que as axudas á prevención foron erradicadas por mor dunha “austeridade” atroz.
Con estas perspectivas de; poucos medios, poucas brigadas, monte descoidado, etc non parece de estrañar que o lume e @s incendiari@s estean acabando co noso patrimonio natural. Isto vaise traducir en miles de hectáreas arrasadas (van 14000!! a día de hoxe e aumentando) que farán que moitas especies animais non teñan sustento para se alimentar e vivir, que moita xente que vive no rural non poida alimentar ó gando ou labrar as terras, que moitas especies vexetais tarden décadas en recuperarse…
Non me colle na cabeza como este goberno do PP fai uns anos estaba na rúa manifestándose contra a vaga de lumes do 2006 e ande hoxe “escapado” (Presidente desaparecido, superdelegado da Xunta de Ourense no Bernabeu en Madrid e declaracións institucionais escasas).
A día de hoxe non vin que o presidente galego, Núñez Feijóo dese a cara para informar á cidadanía sobre o que está facendo para poder rematar con esta vaga incendiaria e que vai facer para que non se volva repetir.
Por todo isto penso que debemos esixir responsabilidades políticas ó goberno da Xunta de Galiza para que faga todo o que estea na súa man para rematar cos lumes, retomando as políticas políticas de prevención axeitadas, facer leis que primen as especies autóctonas fronte ás foráneas, loitar contra o abandono do rural e mellorar a xestión dos nosos montes e un longo etcétera.
Xa se sabe a política do Partido Popular; “nin goberna nin deixa gobernar”.

Reforma constitucional a dúas bandas

Despois de moito tempo sen escribir nin unha soa liña neste blog, retomo a miña escritura cun tema de moito calado e de gran polémica social, a reforma constitucional.

Xa é ben sabido por todo o mundo que o PSOE deu un xiro neoliberalista brutal e que se axeonllou ante os mercados financeiros xa hai moito tempo, mais coido que esta vez xa se pasou de tódolos límites e coido non llelo podemos permitir por todo o que supón e ocasionaría. 

Esta reforma constitucional xa debería ser rexeitada só pola súa forma de realizala. Penso que unha reforma de tal importancia non debera realizarse de costas á sociedade e, por riba, entre só dous partidos. Acaso a sociedade non pinta nada? Só hai, no estado español, dous partidos políticos?

Ante esta maneira de reformar e de aplicar modelos neoliberais inxustos coa meirande parte da poboación, como non imos estar en contra d@s polític@s!? Claro que estamos desencantados coa clase política.
Mais ante isto hai que dicir que non tódolos partidos son iguais pois estamos a ver como votaron en contra da reforma; BNG, PNV, ERC-IU-ICV, UPyD e Nafarroa Bai, así como o deputado socialista, Antonio Gutiérrez. Estes partidos están a pensar no ben do conxunto da sociedade e non nos intereses partidistas e financeiros.

Ademais disto eu digo que, se España e o conxunto dos seus políticos, quere demostrar que aínda queda algo de democracia, esta reforma debería ser tombada no Senado e, desta maneira, demostrar que, aínda que en contadísimas ocasións, o Senado pode servir ós intereses xerais da sociedade e non das grandes empresas, da banca e do capitalismo.

NON Ó BIPARTIDISMO