A “conservación” do noso medio ambiente

O presidente da Xunta de Galiza quere ampliar a rede natura 2000 co pretexto de que hai que protexer o noso territorio.
Eu pregúntome se servirá para algo, porque se vai a deixar que ese territorio sexa invadido por plantas acuícolas e outras edificacións, eu non lle encontro sentido a esa ampliación porque, na práctica, estos espazos non estarán protexidos.
Outras das actuacións que nunca debeu facer foi eliminar a consellería de medio ambiente porque desde organismos internacionais e desde a UE aconsellan ter esta consellería non economista separadas das de tipo economista como pode ser a de politica territorial e infraestructuras ou a de industria.
Esta unión (consellería de medio ambiente, territorio e infraestructuras) non vai a levar a un bo camiño. Todo este tipo de actuacións van a supoñer un deterioro do medio ambiente xa que, o conselleiro vai a ter que declarar zonas de protección e zonas de construción e é evidente que van a obedecer aos intereses privados. Digo isto porque cando lle preguntaron a Feijoo que ia a facer coa lei do litoral, dixo que non é normal non deixar construír na zona de maior demanda.
Así, conseguirán destruír o noso litoral en vez de camiñar cara políticas máis respetuosas co noso medio. Un saúdo.

Apagón, sábado día 28 de marzo.Únete!!

Este sábado, 28 de marzo, apaga as luces do teu fogar se queres axudar ao teu planeta.
O sábado 28 deste mes, centos de cidades de todo o mundo apagarán as luces dos seus monumentos máis coñecidos, por agora van 1700 cidades e milleiros de persoas. Esta é unha iniciativa a nivel mundial, co fin de que os gobernantes tomen conciencia de que hai que cumprir co protocolo de Kioto e, sobre todo, de que hai que reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
É necesario que adopten máis medidas e máis eficaces para reducir estas emisións, así como tamén, a de levar a cabo políticas moito máis verdes para poder rematar ou polo menos reducir, moitos problemas que lle causamos ao noso planeta.
Os gobernantes deberían apostar, dunha maneira máis decidida, polas enerxías renovables, por vehículos máis eficientes ou o fomento do transporte público, fomentar o aforro enerxético, depuración das nosas augas residuais, incrementar a reciclaxe, etc.
Por iso o sábado, moita xente ensinaralle ós nosos políticos que a sociedade galega, española e mundial está comprometida co coidado do medio ambiente e co noso planeta, para amosarlle que xa non hai escusas para non comprometerse co noso planeta e de adoptar medidas máis eficaces para reducir a contaminación, neste caso atmosférica.
Por este motivo, colabora e apaga todo o que poidas deixando só o imprescindible para provocar desta maneira unha gran redución do consumo enerxético durante unha hora.
COMPROMETETE CO NOSO PLANETA, PARA DEIXAR DE DESTRUILO. Un saúdo.

Informes sobre a lingua galega

O noso idioma, a lingua galega, atópase ameazada. Digo isto, porque fai uns días saíu nos medios de comunicación o resultado sobre o emprego do galego na sociedade.
Os resultados eran desalentadores, xa que, en pouco máis dunha década o número de mozos e mozas menores de idade que adoitan falar só en castelán, incrementouse nun 15% e tamén se reduciu o número de galegofalantes.
A esta situación haille que engadir as propostas do señor Feijoo. Coas súas medidas pretende que cada alumno estude na lingua que considere máis oportuna. Isto o que fará será incrementar o número persoas que empreguen máis o castelán que o galego, desigualando máis aínda a situación de inferioridade que sofre o galego. Outra das causas que non axuda a equiparar o galego co castelán é a modificación que vai a facer o novo executivo do partido popular nas galescolas, case privatizándoas e tamén dando a elixir o idioma.
Unha das cousas que a min máis me impresiona é que este novo goberno, intente con tanto descaro exterminar a lingua galega, e máis aínda, exterminala de onde é natural e orixinaria.
Todo isto non se pode consentir, e tódolos galegos e galegas debemos impedilo porque a lingua debe ser o motor de comunicación de Galicia e non debemos deixar que a nosa lingua, que é parte da nosa cultura e da nosa identidade, e que ademais é un privilexio posuír unha lingua propia, non debemos deixar que morra. Un saúdo a tod@s.